MKB-Nederland werkt samen met branche- en regionale organisaties om ondernemers te informeren.

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

MKB-Nederland en partners

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werkt nauw samen met MKB-Nederland om ondernemers tijdig te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Hiertoe is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland op zijn beurt de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners. Deze partners onderhouden korte lijnen met hun achterban en nemen verantwoordelijkheid om ondernemers te informeren, adviseren en activeren.

WATTjemoetweten.nl

Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo INretail
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo NBOV
Partner logo Modint
Partner logo LTO
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo BOVAG
Partner logo LWV
Partner logo FME
Partner logo NVKT
Partner logo BIK
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo Stichting Clok
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo DPG
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo VACO
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Kartoflex
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo NL Actief
Partner logo VOA
Partner logo Evofenedex
Partner logo RECRON
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo KVGO
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo OVSV
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo EPV
Partner logo FOCWA
Partner logo MKB Noord
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo DDA
Partner logo MKB Limburg
Partner logo FTN
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo VNHI
Partner logo Nederland ICT
Partner logo BETA
Partner logo Vakcentrum
Partner logo NSO
Partner logo KAVB
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo NRK
Partner logo NVG

Pin It on Pinterest