Auteur: Ellen Oortwijn

Er is een groeiend bewustzijn van consumenten over duurzaamheid. De voorkeur gaat steeds vaker naar bedrijven die zichtbaar aandacht hebben voor mens, milieu een maatschappij. Ook als de consument hier een beetje extra voor moet betalen. Zelfs banken en financierders kijken bij kredietverstrekking steeds vaker naar MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Een onderdeel van duurzaamheid is de ‘energietransitie’, waarbij ook een beroep wordt gedaan op ondernemers door wet en regelgeving vanuit de overheid.

Bij sommige ondernemers heerst nog het idee dit alleen maar extra tijd en geld kost. Maar behalve dat MVO bij een goed ondernemerschap hoort, zijn er forse besparingen te behalen zoals bijvoorbeeld op de energierekening. Je kunt daarbij gebruik maken van steunmaatregelen vanuit de overheid zoals regelingen en subsidies. Niet alleen relevant voor grote multinationals, maar juist ook voor MKB’ers een steeds belangrijker en straks noodzakelijk onderdeel van de beleidsvoering. Of het gaat om horeca, detailhandel, tuinbouw, zorginstellingen of pluimvee, elke branche heeft ermee te maken.

“In the next decade, the most successful companies will be those that integrate sustainability into their core businesses”
– Jim Owens, CEO Caterpillar –

Duurzame bedrijfsgebouwen, het groene hart van je onderneming

Over het algemeen wordt in een bedrijf de meeste verspilling en milieuvervuiling veroorzaakt door apparaten of constructies in het bedrijfsgebouw Een duurzaam bedrijfsgebouw kun je zien als het groene hart van je onderneming. Van kantoor, magazijn, winkel, cursusruimte tot veestallen. Er zijn kostbare grondstoffen nodig om het licht te laten branden, de ruimte op de juiste temperatuur te houden en het apparatuur te laten werken.

Regelgeving ten aanzien van energiegebruik

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 zijn zij bovendien verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Om makkelijker aan de energie informatieplicht te voldoen, heeft RVO voor de verschillende bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar.

Een andere belangrijke nieuwe regelgeving is dat vanaf 2023 voor ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2, minimaal energielabel C vereist wordt. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Bij maatregelen voor een beter energielabel is het belangrijk slimme keuzes te maken ten aanzien van verlichten, isoleren, verwarmen en koelen.

Kostenbesparing, subsidies en fiscale voordelen

Milieuvriendelijke investeringen kunnen de energierekening aanzienlijk verlagen. Maar ook stimuleert de overheid energiebesparende bedrijfsmiddelen door subsidies zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) bij de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen. De regeling Energie-investeringsaftrek 2020 (EIA) levert gemiddeld 11% fiscaal voordeel op.

Een andere regeling die geld oplevert is de salderingsregeling, waarmee kleinzakelijke gebruikers zelf opgewekte duurzame elektriciteit kunnen verrekenen met afgenomen elektriciteit. Zoals bij het gebruik van zonnepanelen. Bekijk hier of je mag salderen. Wanneer je samenwerkt met andere bedrijven om duurzame energie op te wekken dan kun je gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief. Informeer ook naar gemeentelijke en provinciale subsidies.

Bekijk deze subsidiewijzer voor meer financiële regelingen van RVO.  

Praktische Quick-Wins

De grootste milieuvriendelijke oplossingen voor bedrijfsgebouwen kunnen behaald worden op het gebied van verlichten, isoleren, verwarmen en koelen. Kleine maatregelen die een relatief grote besparing opleveren zijn:

• Perlatoren en doorstroombegrenzers installeren
• Verouderde apparatuur vervangen (dit zijn onopgemerkte energieslurpers)
• Temperatuurregeling per ruimte
• Verbeterde isolatie zoals het plaatsen van tochtstrippen
• LED-verlichting (doorgaans terug verdiend binnen een jaar)
• Verlichtingssensoren aanbrengen
• Samenwerking met groene leveranciers

Vrijwillige maatregelen met een langere terugverdientijd; elke investering is rendabel

Bij de overweging van een energiebesparende investering, wordt meestal gekeken naar de terugverdientijd. Oftewel het totaal bedrag gedeeld door de jaarlijkse besparing. De verplichte maatregelen gaan over een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Maar ook vrijwillige maatregelen met een langere terugverdientijd zijn rendabel. Ondanks dat duurzaamheid de toekomst heeft, worden eventuele voordelen op langere termijn nog vaak over het hoofd gezien. Denk daarom vooruit bij investeringen, zoals aan stijgende energieprijzen, dalende spaarrente en hogere vermogensbelasting. Een gunstig energielabel is belangrijk bij de eventuele verhuur of verkoop maar ook bij financieringen. Zo doen sommige banken alleen nog investeringen in panden met een groen label of een verduurzamingsplan.

Vrije maatregelen hoeven niet gerapporteerd te worden aan RVO, maar kunnen wel worden meegenomen in de rapportage naar bijvoorbeeld een omgevingsdienst. Je bent als bedrijf onderscheidend en vooruitstrevend door meer te doen dan de wettelijke verplichtingen. Je kunt laten zien dat de onderneming rekening houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij, zoals bijvoorbeeld in je MVO verantwoording. Je bent hiermee als bedrijf aantrekkelijker voor consumenten, partners en (nieuwe) werknemers.

Stap voor stap naar een duurzaam bedrijfsgebouw

De meeste ondernemers weten inmiddels dat duurzaam ondernemen niet zomaar een hype is die overwaait. Dit kan lastig zijn wanneer het lijkt alsof kennis en tijd tekort schiet. Maar het vergroenen van een bedrijfsgebouw hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als je denkt. Pak het stap voor stap aan, beter een klein concreet resultaat dan een groot plan.

1. Energie- en gasverbruik inzichtelijk maken
2. Wettelijke verplichtingen in kaart brengen
3. Subsidies en fiscale voordelen inventariseren
4. Een actieplan opstellen en verantwoordelijken toewijzen
5. Integratie in de beleidsvoering, denk hierbij aan:
            – Genomen stappen rapporteren en evalueren
            – Medewerkers informeren en enthousiasmeren
            – Meenemen in de externe communicatie

Aan de slag!

Een handig praktisch hulpmiddel bij de uitvoering van wettelijke verplichte energiebesparingsmaatregelingen is het ‘Milieubeheerprogramma’ van MKB-Nederland. Het online programma helpt bij de planning en slimme keuzes die duizenden euro’s kunnen besparen. Daarmee voldoe je zo makkelijk mogelijk aan de regelgeving en doe het milieu én je portemonnee een plezier.

online tool energiebesparing

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo DDA
Partner logo FME
Partner logo VNHI
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo MKB Limburg
Partner logo LTO
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo VOA
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo Stichting Clok
Partner logo RECRON
Partner logo BIK
Partner logo FTN
Partner logo BOVAG
Partner logo VACO
Partner logo INretail
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo FOCWA
Partner logo NSO
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo NL Actief
Partner logo Vakcentrum
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo LWV
Partner logo BETA
Partner logo EPV
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo KVGO
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo Nederland ICT
Partner logo NRK
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo Kartoflex
Partner logo NVKT
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo KAVB
Partner logo OVSV
Partner logo Modint
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo DPG
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo Evofenedex
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo NBOV
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo MKB Noord
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo NVG
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle

Pin It on Pinterest