In de toekomst gaat het verwarmen met aardgas stap voor stap verdwijnen. Dit is een onderdeel van de energietransitie waar ook ondernemers steeds meer mee te maken zullen krijgen. Maatregelen om minder of geen gas te gebruiken zijn  bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers als alternatief voor traditionele verwarmingsketels. Goed onderzoek naar de mogelijkheden om verwarming en koeling van een bedrijfsgebouw aan te passen, kan met de juiste investeringen een grote besparing opleveren voor de energierekening. Stimuleringsregelingen vanuit de overheid maken het voor ondernemers nog aantrekkelijker om energiezuinige maatregelen te nemen.

Praktische kostenbesparende tips voor verwarmen en koelen

Met onderstaande tips zit je er in de toekomst warmpjes bij. Verderop vind je de stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook is er (soms) subsidie beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie.

 1. Temperatuurregeling en beleid. Maak van energie(gebruik en – kosten) een management-item.
  Een energiezuinig beleid is een belangrijke stap  naar het realiseren van besparing. Maar beleid moet uitgedragen, bekend gemaakt en gecontroleerd worden. Wanneer de verwarming en airco handmatig geregeld wordt, zorg dan dat gebruikers hier met aandacht mee om gaan om onnodig gebruik tegen te gaan. Zet deze bijvoorbeeld een uur voor het verlaten van de ruimte uit. Het helpt wanneer de temperatuur per ruimte afzonderlijk geregeld kan worden.

  Ook de inrichting van een bedrijfsgebouw is belangrijk voor een energiebesparende aanpak. Plaats bijvoorbeeld geen meubilair voor de verwarming of een koelkast naast een oven. Controleer jaarlijks de instellingen van de apparatuur en stel deze zuinig in. Denk ook aan de temperatuur van thermostaatkranen.
 2. Infrarood warmtepanelen
  Warmtepanelen met infrarood straling verwarmen alleen de oppervlakte waarop het paneel gericht is. Hierdoor wordt geen (onnodige) lucht verwarmd bovenin ruimtes, zoals bij traditionele verwarming. Omdat er geen luchtcirculatie optreedt bij deze wijze van verwarmen, dwarrelen er ook minder stofdeeltjes in de ruimte. Dit is geschikt voor bijvoorbeeld werkplekverwarming op kantoren, bedrijfshallen en afzonderlijke werk(plaatsen), maar ook voor dierenverblijven of terrassen.
 3. Warmtepomp
  Een warmtepomp is een duurzame maatregel voor bedrijfspanden, waarmee ondernemers fors kunnen besparen. Een warmtepompinstallatie maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem.

  Het installeren van een warmtepomp kost tijd en geld, maar op lange termijn kan deze investering besparen op de energierekening. Dit komt ook doordat een bedrijfspand in de zomer tegen lagere energiekosten aangenaam gekoeld kan worden. De warmteproductie unit staat zomers meestal buiten bedrijf, waardoor dan alleen het koude grondwater wordt rondgepompt door het afgiftesysteem. De aanschaf van een warmtepomp valt onder de gesubsidieerde maatregelen.
 4. Gebruik restwarmte of -koude
  Het hergebruiken van warmte of -koude levert energiebesparing op. Bijvoorbeeld door het plaatsten van een warmtewisselaar.. Op deze manier wordt (rest) warmte gebruikt om te verwarmen lucht of water voor te verwarmen waardoor er minder energie nodig is om de uiteindelijke gewenste temperatuur te bereiken. Eventueel kan restwarmte gebruikt worden om ruimtes direct te verwarmen door deze er direct (met gebruik van filters) in te blazen. Ook warmte die vrijkomt door het koelen van producten, kan ergens anders in het gebouw nuttig gebruikt worden.

Fiscaal voordeel met energiebesparende verwarming

Voor ondernemers zijn er subsidies beschikbaar bij energiezuinige maatregelen met de Energie-investeringsaftrek (EIA)). Hieronder staan de gesubsidieerde maatregelen om bedrijfsgebouwen te verwarmen en koelen. Met deze bedrijfsmiddelen kun je 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale wint. Dit kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het complete overzicht van gesubsidieerde maatregelen staat in de Energielijst 2020. Hier staan ook de specifieke eisen die aan de bedrijfsmiddelen worden gesteld en hoe de EIA aangevraagd kan worden. Hieronder vind je een overzicht van een aantal middelen uit de Energielijst om bedrijfsgebouwen te verlichten.

Verwarmen*

 • HR luchtverwarmer voor het verwarmen van verschillende ruimtes
 • Steunventilator voor een gelijkmatige luchttemperatuur en -verdeling
 • Direct gasgestookt stralingspaneel voor het verwarmen van gesloten binnenruimten met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter
 • Direct gasgestookte condenserende boiler voor de productie van warm tapwater
 • Warmtepompboiler voor het nuttig gebruiken van warmte voor de verwarming van tapwater
 • Warmtepomp voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen
 • Warmtepomp luchtgerelateerd of met een halogeenvrij koudemiddel

NB: Het investeringsbedrag voor de warmtepomp zelf mag volledig gemeld worden. Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 400 per geïnstalleerde kWh van het thermisch vermogen van de warmtepomp.

Koelen*

 • Warmtewisselaar voor vrije koeling bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van een koelinstallatie

*Bekijk de Energielijst 2020 voor het volledige overzicht aan bedrijfsmiddelen, specificaties en hoe je EIA aanvraagt.

Bekijk deze subsidiewijzer voor meer financiële regelingen van RVO.  

Subsidie duurzame energieproductie met de SDE+

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De regeling, waarvoor 2 miljard euro beschikbaar is, gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Dat maakt bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen voor ondernemers erg aantrekkelijk.

Dit jaar is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie verbreed met een nieuwe SDE++regeling. SDE++ beperkt zich niet allen tot duurzame energieproductie, maar richt zich op CO2-reductie en beoogt een kosten efficiënte emissiereductie van 49% in 2030. De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. In deze wet is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om te rapporteren welke maatregelen al zijn uitgevoerd. Om duidelijk te maken welke maatregelen binnen de gestelde terugverdientijd van minder dan vijf jaar vallen en waarover dus gerapporteerd moet worden zijn er oor de verschillende bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld.

Wil jij aan de slag of verder gaan met het nemen van energiebesparende maatregelen? Dan is het Milieubeheer Programma een handig online hulpmiddel. Hiermee kun je precies zien welke maatregelen jij kunt nemen om energie en kosten te besparen en aan welke verplichtingen je mogelijk moet voldoen. Veel brancheverenigingen zijn aangesloten bij het Milieubeheer Programma, waardoor je ook nog eens een aantrekkelijke korting kunt krijgen!

online tool energiebesparing

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo MKB Noord
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo NVKT
Partner logo BIK
Partner logo BOVAG
Partner logo Modint
Partner logo FOCWA
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo NRK
Partner logo VOA
Partner logo MKB Limburg
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo Evofenedex
Partner logo Kartoflex
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo LWV
Partner logo FTN
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo KAVB
Partner logo VNHI
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo NVG
Partner logo DDA
Partner logo INretail
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo Stichting Clok
Partner logo NBOV
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo EPV
Partner logo BETA
Partner logo Vakcentrum
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo FME
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo NSO
Partner logo DPG
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo RECRON
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo NL Actief
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Nederland ICT
Partner logo KVGO
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo LTO
Partner logo OVSV
Partner logo VACO

Pin It on Pinterest