De laatste twintig jaar heeft de supermarktbranche bovengemiddeld gepresteerd op gebied van energie-efficiëntie. Vorig jaar behaalde de branche al haar periodieke doelstelling. Zo is led standaard geworden en raken schadelijke koudemiddelen snel uitgefaseerd. ‘Klimaatmaatregelen staan bij ons hoog op de agenda, in 2030 willen we zelfs dat de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkten CO2 neutraal is’, zegt Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL.

Auteur: Tseard Zoethout

Eind vorig jaar bracht het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) het rapport ‘ontwikkeling energie-efficiëntie in de supermarktsector’ uit. Volgens het rapport is in de periode 2010 – 2019 22 procent energie-efficiëntieverbetering gerealiseerd, meer dan de vereiste twintig procent in 2020. In 2019 is ten opzichte van 1995 ruim één miljoen ton CO2 bespaard. Deze verbetering komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van meer dan een half miljoen auto’s. Sinds de eerste meting in 1995 gaat de sector 41,6 procent efficiënter met energie om. Vanaf 2010 wordt jaarlijks gemonitord hoeveel de, bij het CBL aangesloten leden aan energiebesparing doen. Twee jaar geleden is de sector ertoe overgegaan om eveneens de indirecte CO2 uitstoot via koudemiddelenverlies in hun berekeningen mee te nemen.

‘Het CBL heeft als doelstelling om in 2030 de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkten CO2 neutraal te laten zijn’, zegt Jennifer Muller. ‘Klimaatverandering en energiebesparing leeft onder al onze leden. Daarvoor hebben we onder meer een projectgroep aangesteld. Er zijn amper achterblijvers aan te wijzen. In 2019 vond bij 87 procent van de supermarktfilialen de jaarlijkse monitoring plaats. Het onderwerp staat dus hoog op de agenda.’

Divers beeld

De ene supermarkt is de andere echter niet. De energiebesparende maatregelen die genomen kunnen worden, zijn divers. Sinds de invoering van de EML (Erkende Maatregelenlijst energiebesparing) en de bijbehorende informatieplicht zijn deze maatregelen allerwegen bekend geraakt. Bedrijven die boven de 25.000 m3 gas en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken, moeten daar van overheidswege aan voldoen. ‘Het is aan onze leden om die, afhankelijk van hun situatie, naar behoren in te vullen’, zegt Muller.

Maatregelen

Waar die maatregelen grosso modo op neerkomen? Zoals uit eerder onderzoek van onder meer Essent bleek, is inzicht in energieverbruik door monitoring de eerste stap. Immers, pas op basis van reëel verbruik kan je weten wat het ‘laaghangend fruit’ is. Gedragsverandering bij de werknemers levert al een eerste portie op: verlichting bij het verlaten van het pand dimmen of elektriciteit verminderen op die momenten dat zoiets niet nodig is. Daarnaast valt te denken aan isolatie, warmtevoorziening en duurzame stroom.

‘Onze leden kochten in 2019 48,4 procent van de totale energiebehoefte duurzaam in’, zegt Muller. ‘Diverse supermarkten hebben in hun distributiecentra of winkels warmtepompen geïnstalleerd of PV panelen op de daken geplaatst. Op die manier brengen ze hun CO2 uitstoot terug. Verder letten ze natuurlijk ook op het koudemiddelenverlies in hun koelingen en vriesinstallaties. Dat is sinds de eerste metingen in 1995 met 49 procent afgenomen.’

Aan het gebruik van koudemiddelen zijn limieten en voorwaarden gesteld, althans zo luidt de EU wetgeving. Fabrikanten, distributeurs en installateurs behoren informatie te verstrekken over de verplichtingen die eigenaren van warmtepompen hebben over de gebruikte F-gassen. F-gassen zijn gefluoreerde koudemiddelen die, afhankelijk van hun GWP (global warming potential), bij lekkage in de atmosfeer in meer of mindere mate voor toename van het broeikaseffect zorgen. De meest schadelijke F-gassen raken de komende jaren uitgefaseerd. Daarmee hebben veel supermarkten terdege rekening te houden.

Leden uitdagen

Verlaging van de energiekosten is volgens het Essent onderzoek onder het MKB vaak de belangrijkste drijfveer voor verduurzaming. De rendementen op investeringen in duurzame maatregelen worden soms onderschat. Door de bank genomen gaat dat ook voor de supermarkten op. Per supermarkt en supermarktketen kunnen de te nemen maatregelen volgens Muller verschillen. ‘Wij juichen het toe als onze leden energiebesparingsmaatregelen nemen. Wij dagen onze leden uit om hun ervaringen met elkaar te delen zodat we de doelstelling halen om de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkt in 2030 CO2 neutraal te laten zijn’, besluit de CBL manager duurzaamheid.

Bekijk de factsheet ‘Energiebesparing in de supermarktbranche 2019’.

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo NVG
Partner logo FME
Partner logo LWV
Partner logo NBOV
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo MKB Noord
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo EPV
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo OVSV
Partner logo FOCWA
Partner logo VACO
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo KVGO
Partner logo NVKT
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo NSO
Partner logo NL Actief
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo DPG
Partner logo VNHI
Partner logo INretail
Partner logo BOVAG
Partner logo RECRON
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo Vakcentrum
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Modint
Partner logo BIK
Partner logo KAVB
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo FTN
Partner logo Kartoflex
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Stichting Clok
Partner logo BETA
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo DDA
Partner logo MKB Limburg
Partner logo VOA
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo Evofenedex
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo LTO
Partner logo Nederland ICT
Partner logo NRK

Pin It on Pinterest