MKB-Nederland is initiatiefnemer van de campagne WATT(jekuntbesparen) en de bijbehorende website wattjekuntbesparen.nl. MKB-Nederland is daarom de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 22-02-2019.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics, Facebook, LinkedIn en Twitter. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens MKB-Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Website

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Er zijn meerdere soorten cookies. Deze website maakt gebruik van:

1. Functionele cookies

De functionele cookies plaatsen we om te zorgen dat onze website optimaal functioneert en om te zorgen dat onze site voor u gebruiksvriendelijk is. Deze cookies kunt u te allen tijde zelf verwijderen van uw computer, via de browsergeschiedenis en/of cookie-opslag.

2. Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

3. Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze websites informatie kunnen
onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van onze
websites. Bijvoorbeeld de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

4. Marketingcookies

De marketingcookies kijken naar het surfgedrag van onze bezoekers. Deze data wordt opgeslagen en gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies zodat we onze advertenties relevanter voor u kunnen maken.

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo FOCWA
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo MKB Noord
Partner logo LWV
Partner logo LTO
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo FTN
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo VOA
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo FME
Partner logo BIK
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo Modint
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo NVG
Partner logo Stichting Clok
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo KAVB
Partner logo RECRON
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo Evofenedex
Partner logo EPV
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo NRK
Partner logo Vakcentrum
Partner logo VACO
Partner logo NSO
Partner logo OVSV
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo VNHI
Partner logo BOVAG
Partner logo Kartoflex
Partner logo INretail
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo NVKT
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo MKB Limburg
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo DPG
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo NBOV
Partner logo DDA
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo NL Actief
Partner logo KVGO
Partner logo BETA
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo Nederland ICT

Pin It on Pinterest