Om duurzaam ondernemen te stimuleren heeft de overheid twee wettelijke verplichtingen ingevoerd voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken:

  • de Energiebesparingsplicht
  • de Informatieplicht Energiebesparing

De Energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiezuinige maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze wettelijke verplichting geldt voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Als ondernemer kun je op verschillende manieren invulling geven aan de Energiebesparingsplicht:

  • Je neemt alle energiebesparende maatregelen die voor jouw bedrijf een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
  • Je neemt alle EML-maatregelen die op jouw bedrijf van toepassing zijn. Daartoe raadpleeg je de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing die voor jouw bedrijfstak zijn vastgesteld. Dit zijn energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  • Je neemt slechts een deel van de toepasselijke EML-maatregelen. Dit betekent dat je voor elke maatregel die je niet neemt, een gelijkwaardige of nog betere energiebesparende maatregel moet treffen.

Wil jij weten of de Energiebesparingsplicht op jouw bedrijf van toepassing is en welke maatregelen je dan kunt nemen? Raadpleeg onze digitale bespaarassistent DEB.nl of neem contact op met jouw branchevereniging voor meer informatie.

Vanaf 1 juli 2019 geldt bovendien de wettelijke verplichting om in het eLoket van RVO te rapporteren welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Dit is de Informatieplicht Energiebesparing.

Er is een eenvoudige tool om te bepalen of de Informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is: het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en je weet binnen vijf minuten of jouw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen, moet je weten wat jouw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je kunt dit vinden op je jaarrekening of bepalen aan de hand van je maandelijkse afschriften.

Wil jij weten of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt? Volg dan het stappenplan. Wil je direct beginnen met jouw rapportage? In het eLoket kun je nu al de uitgevoerde maatregelen rapporteren. 

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo KAVB
Partner logo LWV
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo Modint
Partner logo INretail
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo KVGO
Partner logo DPG
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo BETA
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo NBOV
Partner logo FOCWA
Partner logo RECRON
Partner logo NRK
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo NL Actief
Partner logo BIK
Partner logo MKB Limburg
Partner logo Kartoflex
Partner logo NSO
Partner logo OVSV
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo Vakcentrum
Partner logo VNHI
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo Koninklijke CBM
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo FME
Partner logo NVG
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo DDA
Partner logo NVKT
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo FTN
Partner logo EPV
Partner logo VOA
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo MKB Noord
Partner logo Nederland ICT
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo BOVAG
Partner logo Evofenedex
Partner logo LTO
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo Stichting Clok
Partner logo VACO

Pin It on Pinterest